Feedback giver øget egenmestring og bedre data

Øget indsigt i egen sygdom giver bedre motivation og registreringer

PRO-platform med app-registrering og indsigt i egne data

Inden for afføringsinkontinens omhandler patienternes registreringer informationer omkring hvornår de f.eks. føler trang til at gå på toilettet, ikke nåede toilettet i tide og deres afføringstype. Der er meget der skal registreres, og registreringer af denne type kan være ubehagelige og til stor gene for mange patienter. Journl Platform erstatter papirskemaerne med en enkel og brugervenlig app, der gør registreringsprocessen hurtigere og giver patienterne bedre diskretion i hverdagen. Yderligere, giver appen patienterne indsigt i egne data, med målet om at forbedre patientenes viden og motivation.

Patienterne udtrykker at appen hurtigt er blevet en fast del af deres hverdag, hvor de ikke oplever registrering som en negativ opgave, men som en indsats der kan komme dem selv til gode. Samtidigt er patienterne mere motiverede for at registrere, da de er interesseret i deres egne data og i at se, hvordan deres afføringsmønster ser ud.

"Registrering har bare kørt uden problemer. Det har været meget nemt"
- Patient, Analfysiologisk Klinik, Aarhus Universitetshospital
"Jeg ville gerne fortsætte med at registrere efter forløbet, så jeg kunne se mine data. Det var helt underligt i dagene efter forløbet at vænne mig til, at jeg ikke skulle registrere"
- Patient, Analfysiologisk Klinik, Aarhus Universitetshospital

Patienterne udtrykker en generel begejstring for, hvordan de gennem Journl Platform får et indblik i deres egne data og afføringsmønster, som ikke var muligt tidligere.

"Appen en meget god oversigt for mig egen skyld om, hvordan det svinger fra dag til dag"
- Patient, Analfysiologisk Klinik, Aarhus Universitetshospital
"Man kan hele tiden gå tilbage og løbende følge med i udviklingen"
- Patient, Analfysiologisk Klinik, Aarhus Universitetshospital

Den øgede indsigt har resulteret i at patienterne kan bruge deres viden aktivt til at håndtere symptomer og opnå en bedre forståelse for deres egen krop, og de oplever i højere grad at have kontrol over deres symptomer. Løbende registreringer og data der altid er opdateret, giver et mere retmæssigt billede for patienterne, og opleves som en stor fordel fremfor papirregistrering.

"Min tilstand er ikke så slem, som jeg måske har gjort det til, fordi jeg kan følge det i appen."
- Patient, Analfysiologisk Klinik

Videoer skaber tryghed og genkendelighed

Første gang patienten logger på Journl App bliver de præsenteret for en række videoer, hvor personale fra afdelingen præsenterer formålet med appen og hvordan patienterne skal registrere. Video som medie fungerer godt til at tale i øjenhøjde med patienterne, og er i vores erfaring, det bedste redskab til at hjælpe patienterne i gang når de sidder hjemme og skal til at starte et nyt registreringsforløb.

"Jeg synes faktisk det har hjulpet mig til at have det bedre med mine problemer. Her kan man sidde med det samme og kan vurdere det her og nu, fremfor at man svarer på nogle spørgsmål 14 dage efter"
- Patient, Analfysiologisk Klinik, Aarhus Universitetshospital

Indsigt øger egen mestring hos patienterne

I en sygdomssituation har patienter ofte en følelse af afmagt. Det er vigtigt, at vi understøtter den enkelte patients mulighed for at være herre over sit eget liv i det omfang, det er muligt. Journl Platform bidrager gennem øget indsigt til at patienterne kan omsætte viden til handling, og i højere grad mestre deres liv i relation til deres sygdom. Patienterne bliver bedre til at håndtere symptomer og får et mere retvisende billede af deres sygdom, som kan medvirke til at nedbringe bekymringer og frygt.

"Jeg er meget mere motiveret til at gøre noget, for at mine symptomer bliver bedre"
- Patient, Analfysiologisk Klinik, Aarhus Universitetshospital
"Jeg er ikke så panisk omkring toiletbesøg, som jeg var inden"  
- Patient, Analfysiologisk Klinik, Aarhus Universitetshospital

Deltagere i projektet