Din teknologipartner
med ekspertise inden for
sundhedsvæsenet

Vi udvikler digitale løsninger der giver patienter, behandlere og forskere indsigt til at sikre bedre og mere effektive forløb – nu og i fremtiden.

Velkommen til Journl

Journl Platform er udviklet til at understøtte forskning, arbejdsgange og patientforløb indenfor sundhedsvæsenet.

Platformen består af flere digitale løsninger, som gør det let at indsamle og dele dele mellem patient og forsker/kliniker.
Gennem løbende dataindsamling i Journl App, skabes et helstøbt billede af patientens helbred og nye indsigter.

For kliniker/forsker giver Journl Platform nye muligheder for arbejdet med patientdata - hvor datavisualiseringer og værktøjer giver nyt indblik i patientens udvikling.

Start med en skabelon, eller opret jeres forløb fra bunden.

Vi har gjort det let for jer at komme i gang.
Med en af vores skabeloner, er der sørget for hele konfigurationen og I hurtigt kan komme i gang med det der giver mest værdi for jer - nemlig at indsamle data fra jeres patienter.
Vælg en af vores pakker, for at se mere om de muligheder den giver jer.

Få bedre data
til dit forskningsprojekt

Journl Platform benyttes i en række forskningsprojekter, og vi har stor erfaring med projektopstarter, scoping af løsningen og de kritiske detaljer, der sikrer et godt projekt.
Se mere her

Teknologier

Videnskabelige artikler som anvender Journl

Vi er stolte af den viden der ligger til grund for vores løsning - og som vi med Journl også er med til at skabe.Vi deler vores viden ved at udgive og indgå i forskellige videnskabelige artikler, samt ved at samarbejde tæt med læger og forskere.

Uddrag af publicerede artikler

Udgivet Juli 2020

Association of patient-reported pain with survival in bladder cancer: a post-hoc analysis of the iBLAD trial

Using Explainable Artificial Intelligence to Predict Potentially Preventable Hospitalizations

The Framing of machine learning risk prediction models illustrated by evaluation of sepsis in general wards

"Før vi fik appen, var det for stort et arbejde at registrere medicin. Jeg er først begyndt at registrere min medicin efter, at jeg har fået appen"

Patient
Blødercenter, Aarhus Universitetshospital

"Min tilstand er ikke så slem, som jeg måske har gjort det til, fordi jeg kan følge det i appen."

Patient
Analfysiologisk Klinik, Aarhus Universitetshospital

"På nuværende tidspunkt skal vi bruge enormt lang tid på at danne os et billede af patientens situation – med Journl er billedet der med det samme"

Eva Funding, Overlæge
Klinik for Blodsygdomme, Rigshospitalet

Lad os tage en hurtig snak om,
hvad Journl kan gøre for jer
Kontakt os

Brugerinddragelse og informationssikkerhed ligger i vores DNA!

At få brugernes input tidligt og kontinuerligt i projektforløbet er vigtigt, da vi er overbeviste om, at det danner rammerne for det bedste slutprodukt, der skal komme klinikere og patienter til gavn.

I Journl lægger vi desuden stor vægt på datasikkerhed, eftersom trusselsbilledet vedrørende brud på informationssikkerhed er stødt stigende i vores teknologisk afhængige verden.

Gennem implementering af tilpassede sikkerhedsforanstaltninger og kontrolprocedurer forsøger Journl at nedbringe risikoen for databrud, hvorfor Journl også er ISO 27001 certificeret.