Journl leverer
klinisk beslutningsstøtte
til sundhedsvæsenet 

Vi udvikler digitale løsninger der giver patienter, behandlere og forskere indsigt til at sikre bedre og mere effektiv behandling – nu og i fremtiden. 

Bedre patientdata
giver bedre behandling

Journl Platform er en nyskabende PROMS løsning der leverer klinisk beslutningsstøtte med data fra patienten. Gennem løbende dataindsamling i Journl App skabes et helstøbt billede af patientens helbred, og nye muligheder for både patient og behandler.

For klinikeren giver Journl Platform nye muligheder for arbejdet med patientdata. Datavisualiseringer og værktøjer giver et nyt indblik i patientens udvikling og bedre beslutningsgrundlag for behov til videre behandling.

  • Intuitiv app til patienten med løbende dataindsamling og feedback
  • Værktøj til behandler
  • Til brug i klinisk drift, forskning og studier med behov for PRO/PROMS
  • Drift i danske regioner
  • CE-mærket løsning
  • ISO 27001 Informationssikkerhed
  • Klinisk data i HL7 / FIHR database

"Før vi fik appen, var det for stort et arbejde at registrere medicin. Jeg er først begyndt at registrere min medicin efter, at jeg har fået appen"

Patient
Blødercentrer, Aarhus Universitetshospital

"Min tilstand er ikke så slem, som jeg måske har gjort det til, fordi jeg kan følge det i appen."

Patient
Analfysiologisk Klinik

"På nuværende tidspunkt skal vi bruge enormt lang tid på at danne os et billede af patientens situation – med Journl er billedet der med det samme"

Eva Funding
Klinik for Blodsygdomme, Rigshospitalet

Få bedre data
til dit forskningsprojekt

Journl Platform benyttes i en række forskningsprojekter og vi har stor erfaring med projektopstarter, scoping af løsningen og de kritiske detaljer der sikrer et godt projekt.
Se mere her

Kvalitet er kernen
i vores DNA

I Journl arbejder vi med kvalitetssikring på alle niveauer. Fra brugerinddragelse, design og opsætning af krav, til test, installation og service.
 
Siden virksomhedens start har det været en prioritet at indarbejde processer og systematiker, så vi sikrer et produkt af højest mulige kvalitet for både brugere og kunder. 

Kvalitetssikring er i dag en indgroet del af både vores kultur og arbejdsprocesser, og vi kan med stolthed kalde os ISO 27001 certificeret. 
“Vi har ikke kunder, vi har ambassadører.
Vi arbejder tæt sammen med klinikere for at udvikle forløb der understøtter det kliniske arbejde, og giver effektive processer.
 
Derfor ser vi også klinikerne anbefale os
til deres kollegaer på andre hospitaler
og i andre lande.”

- Eskild Mads Eskildsen
Adm. Direktør
Alle vores projekter er udviklet til det enkelte domæne i tæt samarbejde med klinikere og patienter
Se eksempler i vores cases

Bedre beslutningsstøtte
i sundhedsvæsenet

Journl leverer klinisk beslutningsstøtte med data fra patienten. Gennem kontinuerlig dataindsamling skabes et helstøbt billede af patientens helbred – og helt nye muligheder for både patient og behandler.