Brug patient-genereret data til effektive og bedre konsultationer - og let arbejdsbyrden i klinikken

Journl Careplan

Journl Careplan gør det let for sundhedspersonalet at indsamle og tilgå patientbesvarelser.
Borgerne leverer selv data via. Journls app direkte fra eget hjem. App’en støtter brugerne i denne process så de kan være mere selvkørende.

På baggrund af dataene kan sundhedspersonalet præcist afgøre, om patienten skal indkaldes til en ambulant besøg, kontakte dem telefonisk, eller aflyse besøget, hvis der ikke er et behov.

Det rigtige værktøj til opgaven

Vores webapp gør det let oprette de forløb og spørgeskemaer som forsøgsdeltagere skal gennemføre.

Når forløbene er aktive, giver webappen et overblik deltagerne samt over de svar I modtager - og I kan eksportere efter behov.

 • Kræver ingen installation
 • Kobles til RegionID, eller selvstændigt miljø
 • Grafisk overblik over data, og mulighed for at tilgå enkelte besvarelser
 • Opret spørgeskemaer fra bunden, eller tag udgangspunkt i standard-spørgskemaer som f.eks EQ-5D-5L.

Overblik

Patientoverblikket giver et hurtigt indblik i patientens seneste besvarelser, generelle helbred og udvikling, med mulighed for at dykke ned i de enkelte registreringer.

Planlægning

Hurtig og enkel planlægning af patienters registreringsforløb. Sæt intervaller, frekvenser og registreringstidspunkter, som passer til den enkelte patients forløb.

Nøgletal

Afdelingens nøgletal giver overblik over de vigtigste parametre for alle patienter, så som antallet af patienter, aktivitet og specifikke markører for de enkelte sygdomsområde.

Lad os tage en hurtig snak om,
hvad Journl kan gøre for jer
Kontakt os

En god oplevelse for borgerne

Invitér borgere til at bidrage aktivt til deres eget forløb.
Ved at udfylde spørgeskemaer og indrapportere bivirkninger, el. lign, giver borgerne jer et bedre udgangspunkt for at træffe gode beslutninger og føre effektive konsultationer.

Journl app holder desuden borgerne i hånden undervejs i forløbet, og støtter dem med notifikationer, nøgletal, feedback m.m. - for at sikre den bedste oplevelse.

Videoindhold

Videoformidling er en vigtig del af Jounl App. Læger og sygeplejesker taler i øjenhøjde og viser hvordan patienten registrerer, så fejl og bekymringer mindskes.

Min side

Gennem enkle grafer og nøgletal kan patienten følge egen udvikling. Det skaber motivation og gør patienten i stand til at forstå og italesætte egen situation.

Feedback

Feedback baseret på patientens symptomer, giver vejledning og konkrete råd i forbindelse med besvarelse af spørgeskema, og giver patienten en følelse af at blive hørt.

"Data er udgangspunktet for dialogen til konsultationen. Det gør dialogen meget mere fokuseret, da man ikke skal bruge lang tid indledningsvist på at orientere sig og få styr på oplysningerne - og blive enig med patienten om, hvad der er foregået. Nu ved man det inden patienten kommer"
Eva Funding, Overlæge 
Klinik for Blodsygdomme, Rigshospitalet
Journl Platform
 • App til IOS og Android
 • Browserværktøj til kliniker med SSO
 • Planlægge, udsende og redigere patientforløb
 • Eksport af data
 • Alle former for PRO-skemaer, realtidsregistreringer og medicin
 • Enkel og hurtig implementering
 • Håndtering af samtykke
 • Oplæring af afdeling og informationsmateriale til patienter
 • Indbygget supportfunktion til både patient og kliniker