Hjælp borgeren godt fra start med samtalebaseret visitationsassistent

Journl PatientRoute

Journl PatientRoute er en samtalebaseret visitationsassistent, der kan lave den indledende screening.

Dette afhjælper borgerens oplevede ventetid, og sikre kvalificerede og  effektive dialoger i den efterfølgende visitation - så klinikere kan fokusere på at træffe gode beslutninger på baggrund af data.

Journl PatientRoute understøtter de fleste dataintegrationer hvilket sikrer problemfri sammenkobling med eksisterende sundhedssystemer.

Sådan foregår det:

1. Borgeren ringer

Borgeren bydes velkommen i telefonen med en talebesked der forklarer hvad der skal ske

2. AI udredning via. SMS

Vores AI agent kommunikerer med patienten via. SMS, og afklarer hvad det drejer sig om, hvilke symptomer der er til stede og i hvilken grad.

3. Patientdata direkte i klinikkens eget system

Data fra samtalen er let tilgængeligt for klinikeren, som kan tage stilling til hvad der nu skal ske med patienten.

Lad os tage en hurtig snak om,
hvad Journl kan gøre for jer
Kontakt os

Reducer antal patientkontakter uden at gå på kompromis med kvaliteten

Ved at lade AI visitationsassistenten indsamle informationer om symptomer, behov og forventninger, kan klinikere fokusere på at træffe gode beslutninger på baggrund af data.

AI visitationsassistenten er trænet til at tale med patienter og pårørende om symptomer, helbredstilstand og følelser.

Få data ind i de systemer du allerede bruger - uden at starte forfra

Journl's dataintegrationer gør det nemt at arbejde med sundhedsdata og forbinde dem med sundhedsapplikationer.

En problemfri sammenkobling med eksisterende sundhedssystemer, forbedrer den samlede effektivitet i sundhedssektoren - hvilket er til gavn for alle.

En bedre oplevelse for alle

Patienter oplever kortere ventetid, hvilket reducerer frustration og forbedrer patientoplevelsen.

Klinikere kan være mere effektive når de møder patierne, da de på forhånd ved hvilken situation der venter dem.

Automatiseret visitation kan støtte sundhedssystemet og løfte oplevelsen på flere områder - for både patient og kliniker.

Standardiseret indhentning af patientdata

Journl gemmer patientdata ifølge FHIR - et rammeværk af standarder og specifikationer på sundhedsområdet udarbejdet af Sundhedsdatastyrelsen og MedCom.

Med andre ord, er Journl klar til at indgå i, og levere data til stortset alle andre danske og internationale sundhedssystemer.