Journl er en teknologiplatform skræddersyet til sundhedsvæsenet

Hvad er Journl Platform?

Journl er en teknologiplatform skræddersyet til sundhedsvæsenet, sammensat af alle nødvendige komponenter til at skabe understøtte forskning, innovation og problemfri overgang til klinisk drift.

Kom nemt i gang med:

► Brugergrænseflader, der imødekommer diverse behov såsom smartphones, browservinduer og sms-beskeder.
► Integrationer, der sammenføjer både nye og ældre systemer, og sikrer en problemfri overførsel af data til det rette anvendelsessted.

Teknologier

Det rigtige værktøj til opgaven

Vores webapp gør det let oprette de forløb og spørgeskemaer som forsøgsdeltagere skal gennemføre.
Når forløbene er aktive, giver webappen et overblik deltagerne samt over de svar I modtager - og I kan eksportere efter behov.

 • Kræver ingen installation
 • Kobles til RegionID, eller selvstændigt miljø
 • Grafisk overblik over data, og mulighed for at tilgå enkelte besvarelser
 • Opret spørgeskemaer fra bunden, eller tag udgangspunkt i standard-spørgskemaer som f.eks EQ-5D-5L.

Overblik

Patientoverblikket giver et hurtigt indblik i patientens seneste besvarelser, generelle helbred og udvikling, med mulighed for at dykke ned i de enkelte registreringer.

Planlægning

Hurtig og enkel planlægning af patienters registreringsforløb. Sæt intervaller, frekvenser og registreringstidspunkter, som passer til den enkelte patients forløb.

Nøgletal

Afdelingens nøgletal giver overblik over de vigtigste parametre for alle patienter, så som antallet af patienter, aktivitet og specifikke markører for de enkelte sygdomsområde.

“Data er udgangspunktet for dialogen til konsultationen. Det gør dialogen meget mere fokuseret, da man ikke skal bruge lang tid indledningsvist på at orientere sig og få styr på oplysningerne - og blive enig med patienten om, hvad der er foregået. Nu ved man det inden patienten kommer”
Eva Funding, Overlæge 
Klinik for Blodsygdomme, Rigshospitalet

Videoindhold

Videoformidling er en vigtig del af Jounl App. Læger og sygeplejesker taler i øjenhøjde og viser hvordan patienten registrerer, så fejl og bekymringer mindskes.

Min side

Gennem enkle grafer og nøgletal kan patienten følge egen udvikling. Det skaber motivation og gør patienten i stand til at forstå og italesætte egen situation.

Feedback

Feedback baseret på patientens symptomer, giver vejledning og konkrete råd i forbindelse med besvarelse af spørgeskema, og giver patienten en følelse af at blive hørt.

Journl Platform
 • App til IOS og Android
 • Browserværktøj til kliniker med SSO
 • Planlægge, udsende og redigere patientforløb
 • Eksport af data
 • Alle former for PRO-skemaer, realtidsregistreringer og medicin
 • Enkel og hurtig implementering
 • Håndtering af samtykke
 • Oplæring af afdeling og informationsmateriale til patienter
 • Indbygget supportfunktion til både patient og kliniker