Journl Platform giver øget viden til både kliniker og patient. Det styrker den fælles dialog og forståelse til gavn for behandlingen.

Journl App

Journl App gør det let for patienter at registere hurtigt og korrekt. Gennem 'Min side' får patienter indsigt i egen udvikling, hvilket øger compliance og hjælper dem til at mestre deres sygdom. Samtidigt bidrager instruktionsvideoer og notifikationer til at patienten får registreret rettidigt og korrekt.

Med Journl App bliver patienten til en aktiv medspiller i eget behandlingsforløb, og bidrager b.la. til bedre indsigt, højrere grad af kontrol, øget diskretion og følelsen af at blive hørt.

 • Hurtigere og lettere at registere korrekt
 • Øget sygdomsindsigt gennem feedback
 • patienten lærer at handle på baggrund af egne data
 • Notifikationer hjælper med at huske

Videoindhold

Videoformidling er en vigtig del af Jounl App. Læger og sygeplejesker taler i øjenhøjde og viser hvordan patienten registrerer, så fejl og bekymringer mindskes.

Min side

Gennem enkle grafer og nøgletal kan patienten følge egen udvikling. Det skaber motivation og gør patienten i stand til at forstå og italesætte sin egen situation.

Feedback

Feedback baseret på patientens symptomer, giver vejledning og konkrete råd i forbindelse med besvarelse af spørgeskema, og giver patienten en følelse af at blive hørt.

Journl Decision Tool

Decision Tool er et stærkt redskab til at styre og tilgå patientens registreringsforløb og data. Herfra styres patientens forløb og i takt med at besvarelserne gennemføres, opbygges et detaljeret billede af patientens udvikling over tid. Det skaber nye muligheder for sammenligning af data på tværs af behandlinger og indsatser, og styrker beslutningsprocessen til gavn for patientens videre forløb.

 • Hurtigt overblik over patientes situation
 • Et samlet billede af patientens forløb og udvikling
 • Et stærkere beslutningsgrundlag

Overblik

Patientoverblikket giver et hurtigt indblik i patientens seneste besvarelser, generelle helbred og udvikling, med mulighed for at dykke ned i de enkelte registreringer.

Planlægning

Hurtig og enkel planlægning af patienters registreringsforløb. Sæt intervaller, frekvenser og registreringstidspunkter, som passer til den enkelte patients forløb.

Nøgletal

Afdelingens nøgletal giver overblik over de vigtigste parametre for alle patienter, så som antallet af patienter, aktivitet og specifikke markører for de enkelte sygdomsområde.

“Data er udgangspunktet for dialogen til konsultationen. Det gør dialogen meget mere fokuseret, da man ikke skal bruge lang tid indledningsvist på at orientere sig og få styr på oplysningerne - og blive enig med patienten om, hvad der er foregået. Nu ved man det inden patienten kommer”
Eva Funding, Overlæge 
Klinik for Blodsygdomme, Rigshospitalet
Journl Platform
 • App til IOS og Android
 • Browserværktøj til kliniker med SSO
 • Planlægge, udsende og redigere patientforløb
 • Eksport af data
 • Alle former for PRO-skemaer, realtidsregistreringer og medicin
 • Enkel og hurtig implementering
 • Håndtering af samtykke
 • Oplæring af afdeling og informationsmateriale til patienter
 • Indbygget supportfunktion til både patient og kliniker
Effektivisering
af arbejdsgange
 • Fjerner scanning af papirskemaer 
 • Sikrer patienterne HAR registreret inden de møder på hospitalet
 • Effektiv “lukning” af patienter for at udløse DRG udbetaling, og melde patienten færdigbehandlet
17%
i sparet administrationstid
med Journl fremfor papirskemaer

Klinikerværktøj giver indsigt

Klinikerværktøjet er et stærkt redskab til at styre patienternes registreringsforløb, samt se og interagere med de registrederede data.

Forløbsstyring

Opret, rediger og afslut registreringsforløb på patientniveau i et simpelt og intuitivt værktøj, der er let at bruge

Data er altid opdateret

Så snart patienten har registreret, kan data ses i klinikerværktøjet. Herfra kan det tilgås i overblikket eller eksporteres til f.eks. EPJ

Overblik og indsigt

Klinikerværktøjets overblik skabes specielt til hvert område, så det giver det bedste billede af patientens data - præsenteret visuelt og enkelt.

Udskift papirskemaer med et intuitivt værktøj, der giver feedback og indsigt

Overbliksværktøj
til hospitalet

Læs mere

Registreringsapp
til patienten

Læs mere

Appen øger datakvaliteten
og giver patienten feedback

Journl App gør det let for patienter at registere hurtigt og korrekt - når de vil, og hvor de vil. Appen giver patienter indsigt i egen udvikling, hvilket øger compliance og hjælper dem til at mestre deres sygdom. Patienten er en aktiv medspiller i sit eget behandlingsforløb, da de i højere grad bliver informeret og inddraget under forløbet. Patientens fordele:
 • Hurtigere og lettere at registere korrekt
 • Øget sygdomsindsigt gennem feedback
 • Lærer at handle på baggrund af egne data

Tre kernefunktioner,
der skaber bedre data

Video sikrer en
god start på forløbet

Første gang Journl App åbnes, vises en række videoer som forklarer patienterne, hvordan de skal registrere, og hvad formålet med at registrere er. Patienter udtaler, at videoerne skaber tryghed og bidrager til, at de føler sig ordentligt klædt på, når de skal bruge appen. Alt videomateriale udarbejdes specifikt til hver case, så vi sikrer, at de er målrettede og er i øjenhøjde med patienten.

Digital registrering
skaber bedre rammer 

I appen deles registreringen op i små overskuelige bidder med ét spørgsmål per skærm. Det skaber en bedre og mere fokuseret oplevelse for brugeren, og sikrer bedre data. Yderligere kan vi med appen benytte en række forskellige input-typer, så vi altid giver brugeren det optimale redskab til hver enkelt spørgsmål. 

Feedback motiverer
til engagement

Journl App giver patienterne løbende feedback på deres registreringer og progression. Patienterne kan tilgå egne data og dermed opnå indsigt i deres udvikling. Den øgede indsigt lærer patienterne om deres sygdom og sætter dem i stand til at tage handling og være en mere aktiv del af behandlingsforløbet.

Tre kernefunktioner
der skaber bedre data

Video sikrer en
god start på forløbet

Første gang app’en åbnes, vises en række videoer som forklarer patienterne hvordan de skal registrere, og hvad formålet med deres registreringer er. Patienter udtaler at videoerne skaber tryghed og gør at de føler sig ordentligt klædt på, når de skal anvende appen. Alt videomateriale udarbejdes specifikt til hver case, så vi sikrer at de er målrettede og er i øjenhøjde med patienten.

Digital registrering
skaber bedre rammer 

I appen deles registreringen op i små overskuelige bidder med ét spørgsmål per skærm. Det skaber en bedre og mere fokuseret oplevelse for brugeren, og sikrer bedre data. Yderligere kan vi med appen benytte en række forskelige typer af inputs, så vi altid giver brugeren det optimale redskab til hver enkelt spørgsmål. 

Feedback motiverer
til engagement

Appen giver patienterne løbende feedback på deres registreringer og progression. Patienterne kan tilgå egne data og dermed opnå indsigt i deres udvikling. Øget indsigt gør det muligt for egenmestring og patienterne kan tage handling over egen sygdom. 

Regulatoriske krav

CE-mærkning
- Produktets kvalitetsstempel
Journl Platform er et CE-mærket medicinsk udstyr og overholder dermed den gældende EU-lovgivning. Produktet er et lavrisiko produkt, klassificeret i klasse I og er CE-mærket i overensstemmelse med EU direktivet: Medical device directive 93/42/EEC.

Dokumentationsniveauet og kravene for et Klasse I software omfatter en række harmoniserende standarder og krav:
 • ISO 14971:2012
  Application of risk management to medical devices
 • 62304:2006
  Software lifecycle processes
 • IEC 62366:2008
  Application of usability engineering to medical devices
 • Klinisk evaluering
ISO 13485:2016 certificering
- Virksomhedens kvalitetsstempel
Journl A/S er ISO 13485:2016 certificeret, hvilket betyder, at vores kvalitetsledelsessystem overholder den gældende lovgivning. Certificeringen sikre kvaliteten af alle processer under produkts levetid; startende med brugerinddragelse, design og opsætning af krav i de indledende faser til test, installation og service i de sidste faser.

Certificeringen dokumenterer at vi i stand til at kunne tilbyde et medicinsk udstyr og relaterede services, der altid møder kundernes og de regulatoriske krav.
Medical device regulation (MDR)
Den 26. Maj 2020 træder den nye forordning: Medical device regulation(MDR) i kraft. Dette betyder at Journl Platform vil gå fra en klasse I til en Klasse IIa, med ISO 13485:2016 certificeringen, er Journl Platform klar til at CE-mærkes i en Klasse IIa.

Afdelingens
redskab

Afdelingsoverblik

Afdelingens patienter er samlet i et enkelt overblik, der  giver adgang til at fremsøge og oprette patienter, samt se status på alle patienters forløb og seneste aktiviteter. 

Forløbsstyring

Opret, rediger og afslut registreringsforløb på patientniveau i et simpelt og intuitivt værktøj, der er let at bruge

Nøgletal

Afdelingens overblik viser udvalgte nøgletal så f.eks. antallet af patienter, mål for inklusionshastighed og aktivitet er synlige.

Hospitalets fordele

Bedre behandling

Afdelingens patienter er samlet i et enkelt overblik, der  giver adgang til at fremsøge og oprette patienter, samt se status på alle patienters forløb og seneste aktiviteter. 

Mindre administration

Opret, rediger og afslut registreringsforløb på patientniveau i et simpelt og intuitivt værktøj, der er let at bruge

En sikker løsning

Afdelingens overblik viser udvalgte nøgletal så f.eks. antallet af patienter, mål for inklusionshastighed og aktivitet er synlige.
Journl App
overblik
 • Onboarding og instruktioner via video
 • 'Min side' viser udvikling, feedback og nøgletal tilbage til patienten
 • Spørgeskemaer, realtidsregistreringer, medicin, events mm.
 • Direkte råd og feedback på symptomregistreringer
 • Sikker opbevaring af klinisk data i FHIR/HL7 database
 • Indbygget support med chat funktion, håndteret af Journl
 • Håndtering af samtykke
 • IOS og Android