Et bedre liv til kvinder, der er ramt af brystkræftsenfølger

Når du er bløder, er det afgørende, at du noterer blødninger og medicin Afgørende, fordi lægen tilrettelægger din behandlingsplan ud fra dine registreringer.

Det handler om livskvalitet

Brystkræft er den hyppigste kræftform blandt kvinder i Vesten. Men heldigvis findes der så gode behandlingsmuligheder, at langt de fleste i dag overlever. I Danmark findes der ca. 60.000 kvinder, som har diagnosen, og en stor del af dem oplever én eller flere senfølger, der er direkte relateret til behandlingen.

Professor, consultant, DMSc Plastic and Breast Surgery på AUH, Peer Christiansen

Det kan være både fysiske og psykiske senfølger som træthed, smerter, søvnforstyrrelser, depression, kosmetiske gener, angst, PTSD, nedsat bevægelighed i skulderen eller hævelse i kroppen. Ofte oplever patienten flere af disse senfølger. Det nedsætter patienternes livskvalitet, og gør det vanskeligt at komme tilbage til livet før kræft. Gennemsnitsalderen for brystkræft er lav i forhold de fleste andre kræftformer, derfor vil kvinder, der rammes af senfølger ofte leve med disse i mange år. Når patienter afslutter et kræftforløb, ender de, der oplever senfølger, ofte mellem to stole. Kræftforløbet slutter nemlig, når kræften er slået ned, men hvad så når senfølgerne opstår? Det har en række specialister på området og Kræftens Bekæmpelse besluttet at gøre noget ved, og det er her projektet ”brystkræftsenfølger” kommer ind i billedet. Tænk at kunne leve et liv med færre senfølger trods en kræftbehandling. Tænk at man som kliniker kan være aktør i at give patienten denne fortsatte livskvalitet.

”Der er et stort og udækket behov for at kunne tilbyde relevant hjælp til de brystkræftpatienter, der har fysiske og psykiske problemer efter deres behandling. Vi vil systematisk indsamle data, så vi hurtigere kan finde de kvinder, der har risiko for at udvikle senfølger, og tilbyde dem relevant forebyggelse og behandling.”

Fra Kræftens Bekæmpelse website: https://www.cancer.dk/detgaarpengenetil/vis/nationalt-center-for-brystkraeftsenfoelger/.

”Behandling af brystkræft går nu så godt, at vi stilles over for et stigende problem med de senfølger, som de mange kræftoverlevere løber ind i. Det er ikke noget, der alene er knyttet til brystkræft, men en generel problemstilling, som omfatter mange forskellige kræftsygdomme. Da brystkræft er så udbredt, og da overlevelsen er blevet så god, som tilfældet er, er problemet dog specielt stort for denne sygdom. Det er jeg personligt meget enig i, og det har været en stor tilfredsstillelse at kunne tage aktiv del i etableringen af et nyt og meget ambitiøst projekt, hvor vi i tråd med en helt generel tendens i højere grad inddrager direkte indrapportering af patienternes oplevelser.”

Udtaler Professor, consultant, DMSc Plastic and Breast Surgery på AUH, Peer Christiansen om projektet.

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om brystkræft senfølger hos Senfølgerklinikken for Brystkræft

og generelt om senfølger hos Bedre Viden om Senfølger og Senfølgerforeningen

Deltagere i projektet

Aarhus University, Aarhus University Hospital og Enversion Consultancy